Tajništvo kongresa

Informacije o stručnom programu:
info@ccop.eu

Tehnički organizator

BTravel d.o.o.
Cebini 33, Buzin
10000 Zagreb, Hrvatska
ID kod: HR-AB-01-080988210
OIB: 50368883612
Dean Sudec
+385 98 980 5715
dean.sudec@btravel.pro

Kontaktirajte nas