Prijava sudionika

Molimo Vas da odaberete vrstu kotizacije. Specijalizanti, studenti i umirovljenici dužni su dostaviti dokaz o statusu kako bi ostvarili pravo na traženu vrstu kotizacije.
PRIVOLA ZA KONTAKT
Registracijom na Kongres dajem privolu Organizatoru Kongresa da koristi prikupljene podatke u svrhu organizacije Kongresa te da me kontaktira u vezi istoga. U svakom trenutku možete kontaktirati Organizatora Kongresa putem službene e-mail adrese (info@ccop.eu) i povući ovu privolu.

Grupna prijava sudionika

Molimo Vas da kod grupne prijave sudionika unesete podatke za svakog sudionika kojeg želite prijaviti (ZA SVAKOG SUDIONIKA PODATKE UNESITE U ZASEBNOM REDU) u sljedećem obliku:
Ime i prezime | Vrsta kotizacije (npr. UŽIVO – Farmaceuti, farmaceutski tehničari i drugo stručno osoblje (285,00 € (2.147,33 HRK)) | Član komore (Da/Ne) | Članski broj komore | Ustanova | Grad
PRIVOLA ZA KONTAKT
Registracijom na Kongres dajem privolu Organizatoru Kongresa da koristi prikupljene podatke u svrhu organizacije Kongresa te da me kontaktira u vezi istoga. U svakom trenutku možete kontaktirati Organizatora Kongresa putem službene e-mail adrese (info@ccop.eu) i povući ovu privolu.

Prijava za radionice

Molimo Vas da odaberete do najviše 3 radionice na kojima želite sudjelovati.
NAPOMENA – maksimalan broj sudionika po radionici je 25.
Molimo Vas da odaberete do najviše 3 radionice na kojima želite sudjelovati. NAPOMENA - maksimalan broj sudionika po radionici je 25.