Sažeci

Obrazac za slanje sažetaka nalazi se niže na stranici.
Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku.
Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja.
Svi sažeci predavanja biti će tiskani u stručno znanstvenom časopisu Libri Oncologici.

Upute za pisanje i slanje sažetaka

Molimo vas da se prilikom pisanja i slanja sažetaka pridržavate navedenih uputa

Pisanje sažetaka

  • Sažetak molimo pisati na engleskom jeziku
  • opseg sažetka: 500- 750 riječi
    ključne riječi: 3 do 6 riječi ili fraza
  • prezime i ime autora i koautora bez titula
  • naziv institucije, grada i države autora i koautora
  • e-mail adresa autora
  • tekst sažetka: uvod, metode, rezultati, zaključak
  • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Slanje sažetaka

Obrazac za slanje sažetaka nalazi se niže na stranici.
Sažetke poslane putem kongresne internetske stranice će pregledati Znanstveni odbor.
Molimo da pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.
Rok za slanje sažetaka biti će naknadno objavljen.

Predaja sažetaka